Minister onderschrijft initiatief tot Register voor Examenfunctionarissen

Persbericht Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) d.d. 31-aug-2015:

 

Minister onderschrijft initiatief tot Register voor Examenfunctionarissen

 
Om de kwaliteit van examenfunctionarissen te (h)erkennen heeft de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) een Register voor Examenfunctionarissen  ontwikkeld. Voor de NVE is dit Register een logisch vervolg op de door haar reeds ontwikkelde taak- en functieprofielen voor alle functionarissen die te maken hebben met de organisatie en afname van examens. Inmiddels zijn deze profielen bij veel bedrijven en onderwijsorganisaties in gebruik.
 
Begin juli 2015 heeft de NVE het ministerie van OCW geïnformeerd over de inzet van het Register voor Examenfunctionarissen. In reactie hierop heeft de minister haar waardering uitgesproken voor de verschillende activiteiten van de NVE, en de manier waarop examenfunctionarissen werk maken van zelfregulering t.a.v. de kwaliteit van de examenbranche. Tevens onderschrijft zij de noodzaak van een register, exclusief voor examenfunctionarissen. De minister ziet hierin ook mogelijkheden voor een concrete verbinding met het lerarenregister. 
 
De NVE is blij met de steun van de minister, en gaat door met het concretiseren van de samenwerking met organisaties zoals de MBO Raad en de Vereniging Hogescholen. In september 2015 zijn daartoe afspraken gepland.
 
Provex is een van de mede-initiatiefnemers van de instelling van dit Register en heeft zich hier vanaf het begin af aan hard voor gemaakt. Samen met Cito uit Arnhem voert Provex al zijn gecertificeerde examenfunctionarissen al één jaar in. Voor meer info: info@provex.nl of 0485 56 17 77