Beroepsprocedure

Beroepsprocedure

Een kandidaat die het niet eens is met de uitslag van een bezwaarprocedure, kan hiertegen beroep aantekenen bij het College van Beroep.
Het College van Beroep bestaat uit drie leden, die steeds wisselend zijn. Één ervan is materiedeskundig en één ervan is de directeur. De leden van dit college zijn gehouden onafhankelijk te zijn.

 

Een beroep kan worden ingesteld door een kandidaat die niet geslaagd is en een nieuw oordeel wenst over de beslissing.

In het College van Beroep zijn altijd anderen betrokken dan de personen die betrokken zijn geweest bij de examinering.

 

Een beroep kun u schriftelijk per aangetekende post zenden aan Provex.

Binnen één week ontvangt u antwoord met daarin een bevestiging van ontvangst en een overzicht van de te doorlopen procedure.

 

Provex streeft ernaar een beroepsprocedure binnen twee maanden af te ronden.

 

Het oordeel van een beroepsprocedure is voor alle partijen die in de procedure betrokken zijn bindend.

Ook verklaren diegenen die een beroepsprocedure opstarten de aanwijzingen en resultaten van de procedure te volgen.