Nu ook opleiding en certificering Examinator-Assessor VMBO

31 Januari 2014

Nieuw: opleiding en examinering VMBO Examinator/Assessor

De Groene Campus / Helicon introduceert samen met Provex voor het VMBO een trainingsroute met daaraan gekoppeld een certificering voor personen die examineren in het VMBO onderwijs .

Uit onderzoek van de Inspectie komt naar voren dat de huidige examenpraktijk nog niet in overeenstemming is met de uitgangspunten van een  examen. Ongeveer 14 procent van de examinatoren houdt zich in alle opzichten aan de voorgeschreven richtlijnen. In gevallen waar dat niet zo is, is het belangrijkste knelpunt dat de examinatoren zich vooral als docent gedragen, en niet als examinator. De gegeven hulp tijdens de examens en de toegeeflijke beoordeling zijn deels begrijpelijk als men bedenkt dat de examinator tevens degene is die de kandidaat heeft opgeleid.

Tegelijkertijd zijn er factoren buiten de docent zelf die bijdragen aan een verklaring van de onderzoeksuitkomsten, zoals voorschriften die niet in alle gevallen even duidelijk lijken te zijn.

Middels deze op het VMBO aangepaste training zijn docenten én goed voorbereid én kennen zij de valkuilen die een examinator kan tegenkomen.

Op 29 Januari zijn onder leiding van trainer Liesbeth van Straeten 10 personen van Helicon Opleidingen VMBO Nijmegen en Den Bosch gestart met deze 2-daagse opleiding. Verwacht kan worden dat de deelnemers aan deze cursus voor 1 april a.s. gecertificeerd zijn. Deze certificering wordt ook opgenomen in het Register Examenfunctionarissen van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE).

De Groene Campus / Helicon en Provex hebben veel ervaring met assessments en examinering in het MBO. Nu zijn zij wederom de eerste organisatie in Nederland die een onafhankelijke opleiding met een certificering voor het VMBO realiseert. 

informatie:

De Groene Campus / Helicon Opleidingen, de heer C. van Erp

Provex, de heer A. de Ponti