Personeelsbeheer

Een oud spreekwoord zegt: "Ik gun je veel personeel!"

Het  is een wonderlijke verhouding, die van werkgever en werknemer. Je bent op een heel dwingende wijze afhankelijk van elkaar. Zonder goede mensen geen goede onderneming. Je doet daar als werkgever van alles aan, om er vervolgens achter te komen dat het met je mensen anders gaat als je gedacht had. Veranderingen in gedrag , motivatie en algemene instelling zijn zaken waar de werkgever liefst veel invloed op zou willen uitoefenen.

Als gekozen wordt voor voor een relaxte aanpak lukt dit alleen bij de gratie van de bereidwilligheid en sociale bagage van diezelfde mensen. Niet erg natuurlijk als het gewoon allemaal op z’n plaats valt. Maar lastig als je wil sturen. Gelukkig berusten werkzaamheden en dienstverlening niet alleen op sociale vaardigheden, vaak is ook nog het ambacht als basis. Het wordt in de praktijk makkelijker om emotie aan te leren als dit nauw verbonden is met technische handelingen. De formele aanpak levert afstand en onbegrip op; de "Ik ben de baas en beslis" aanpak wordt ervaren als niet van deze tijd en levert vaak zelfs negatieve energie op; bij de werknemers, maar vooral ook bij de werkgever.

Het gaat echter niet alleen om de relatie werkgever / werknemer: ook van buiten hebben allerhande zaken hun invloed: denk maar eens aan overheid, CAO, veiligheid. Niet altijd te structureren en vaak in hoge mate dwingend in de organisatie, voor werkgever en werknemer!

Personeel is geen doel maar een middel

Provex werkt met ervaren mensen, die gepokt en gemazeld zijn in omgang met personeel. Primair is het bedrijfsdoel; 't personeel zelf is geen doel maar een middel om dit te bereiken. Dit klinkt negatief, maar is juist erg positief: vaak levert deze denk- en werkwijze duidelijkheid op bij werkgever en werknemer. Hoe dit aan te pakken, hoe om te gaan met invloeden van buitenaf, hoe te reageren op wensen van personeel, op welke wijze mensen te werven en te introduceren; maar ook op welke wijze afscheid te nemen van mensen: Provex biedt U de helpende hand!