Provex 1e in Nederland geaccrediteerd

Certificaathouders te vinden op www.examenfunctionarissen.nl

De Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) heeft een register voor examenfunctionarissen geïntroduceerd. Provex is de eerste organisatie geaccrediteerd waarmee zij haar (geslaagde) kandidaten in dit Register kan inschrijven. Ook Cito is inmiddels hiertoe geaccrediteerd.

De NVE heeft functieprofielen samengesteld waaraan functionarissen betrokken bij processen van examinering in VO, MBO en HBO dienen te voldoen:

  • Lid commissie van beroep voor examens
  • Manager examinering
  • Medewerker examenbureau
  •  Toetsconstructeur 
  •  Assessor/Examinator
  • Surveillant
  •  Examencommissielid
  • Lid toetscommissie/vaststellingscommissie

Deze functieprofielen worden o.a. gebruikt door de MBO-raad en de Inspectie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Provex kan voor alle functies een certificaat verstrekken. Daartoe zijn samen met De Groene Campus / Helicon trainingen ontwikkeld. Provex onderscheidt zich door de onafhankelijke positie ten opzichte van de trainingen en de beoordeling zonder scopebeperking. Inmiddels heeft Provex 1.000 kandidaten aan het Register toegevoegd.

Informatie:

Website:             www.provex.nl

Contact:              info@provex.nl

                           Provex, Romeinenstraat 23, 5835 DX  BEUGEN (Boxmeer), tel. 0485 56 17 77