Personeel ontslaan

Helaas, het is nodig om afscheid te nemen van een of meer personeelsleden.

Als u zich gaat verdiepen in de wet- en regelgeving ontdekt u dat dit zo simpel nog niet is. Het lijkt wel of de rechten alleen aan de zijde van de werknemer liggen en de werkgeverzijde slechts plichten kent.

Provex heeft een brede ervaring in ontslagprocedures, zowel via UWV als via de kantonrechter. Maar belangrijker: Provex weet ook vaak resultaten te behalen via minnelijke schikking, waardoor de sfeer bij de (resterende) personeelsleden van uw bedrijf en het personeelslid in kwestie beter blijft.

Ook als het gaat om werktijdverkorting kan Provex u van dienst zijn.