Personeel beheren

Bij nagenoeg alle bedrijven en instellingen is het financiële gedeelte rond personeel goed geregeld. Een klus die frequent terugkomt en vaak volgens een vaste procedure verloopt.

Personeel beheren omvat echter meer en kan van groot belang zijn in uw organisatie. Motivatie ontstaat bij veel personeelsleden doordat zij het gevoel hebben dat de werkgever zijn verantwoordelijkheden kent en op een goede manier met personeel om weet te gaan. Daarbij komen allerhande zaken, die een impact kunnen hebben:

Denk hierbij aan de volgende vragen:

  • Wel of geen studie volgen en zo ja, hoe deze te faciliteren?
  • De medewerker wil een wereldreis maken en vraagt 4 maanden verlof. Kan dit zo maar?
  • In de persoonlijke leefsituatie van de medewerker is iemand ernstig ziek en u merkt dat de werknemer niet in staat is op de gebruikelijke wijze zijn aandacht bij het werk te houden
  • Bijzondere beloningen? Wat is het effect daarvan?
  • U wil een nieuw personeelslid aannemen, maar u vindt de route via een werving- en selectiebedrijf te duur
  • Willen we zaken doen met een uitzendbureau en zo ja: waaraan moet een goed uitzendbureau voldoen?
  • Helaas, binnen uw organisatie moet gereorganiseerd worden. Hoe dit aan te pakken?
  • U merkt dat uw loyale medewerker niet meer vooruit, of zelfs achteruit gaat. Wat te doen?

Provex is uw vraagbaak, en kan met u nagaan wat de mogelijkheden zijn. Verschillende modellen zijn mogelijk: Provex kan uw klankbord zijn, waarmee u de lastige gevallen bespreekt. Ook kan Provex namens u de 'zachte' kant van de afdeling personeelszaken in uw bedrijf of instelling verzorgen.