Register Examenfunctionarissen

Provex houdt een register bij van door Provex gecertificeerde kandidaten. Om privacyredenen is er geen openbaar register. Wel worden individuele vragen door Provex binnen twee werkdagen beantwoord.

Vermeld bij een aanvraag:

van de persoon wiens certificering u wenst te weten:

  • voorletters, tussenvoegsel en achternaam
  • geboortedatum

van uzelf:

  • voorletters, tussenvoegsel en achternaam
  • vanuit welke instantie en met welke reden u deze aanvraag doet

De persoon over wie u informatie opvraagt wordt hierover door ons geïnformeerd.

Deze aanvraag kunt u per mail richten aan info@provex.nl