Klachten

 KLACHTENPROCEDURE

Wanneer u een klacht hebt, horen wij dit graag. Alleen dan kunnen we uw klacht verhelpen en ervan leren. U kunt met uw klacht in eerste instantie terecht bij de persoon waarmee u te doen hebt, zodat deze er direct op kan reageren en samen met u naar een oplossing voor het probleem zoeken. 

Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden en wilt u de klacht officieel indienen, dan kunt u deze klacht schriftelijk indienen ter attentie van de directeur van Provex. 
U dient in ieder geval de volgende zaken op te nemen in de klacht:
a. uw naam en adres, en zo mogelijk telefoonnummer- en e-mailadres; 
b. de datum; 
c. een duidelijke omschrijving van de klacht. 

Informeel begin

Wanneer er een klacht bij ons binnenkomt, wordt deze geregistreerd. Binnen een week ontvangt u een ontvangstbevestiging. Binnen een week hierna wordt er gekeken of we een informele oplossing kunnen vinden voor het probleem. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij u een brief of e-mail sturen om te bevestigen dat de klacht verholpen is.

Eventueel formeel vervolg

Indien een informele oplossing niet mogelijk is, wordt u geïnformeerd omtrent of de te bewandelen

Bezwaar

Voor bezwaren verwijzen wij u naar onze bezwarenprocedure.

Adresgegevens Provex