Veiligheid

Wat draagt de wet op?
 
Ten aanzien van werkgevers:
  • Een werkgever dient ervoor te zorgen dat zijn werknemers op de hoogte zijn van de veiligheidsaspecten en risico's van hun werkomgeving
  • Een werkgever dient zijn werknemers niet aan onnodig risico bloot te stellen en waar nodig veiligheidsmaatregelen te nemen of hulpmiddelen ter bescherming te verstrekken
  • Een werkgever dient toe te zien op het juist toepassen van maatregelen en het gebruik van ter beschikking gestelde veiligheidsmiddelen
 
Ten aanzien van werknemers:
  • Een werknemer dient de kennis die hij heeft in dienst te stellen van zijn persoonlijke veiligheid en die van anderen
  • Een werknemer dient de veiligheidsmaatregelen op te volgen en de veiligheidsvoorzieningen te gebruiken