Safety on the Job ©

Veel beroepen zijn niet te vangen in de VCA veiligheidscertificeringen.
Deelnemers leren zaken die niet van belang zijn, omgekeerd wordt niet geleerd wat wel van belang is.
Provex biedt de mogelijkheid om op grond van een risico scan een opleiding op maat te construeren en af te sluiten met een certificering.
Provex heeft een grote reeks modulen en deelmodulen ontwikkeld. Relatief snel (en dus niet kostbaar) kan een opleiding gerealiseerd worden. Gespecialiseerde docenten van Provex of veiligheidsdeskundigen en trainers van het eigen bedrijf worden ingezet om de cursus te verzorgen. Op deze manier blijft trainen dichtbij uw bedrijf en leren uw mensen wat ze moeten leren, niet te veel en niet te weinig.