Equivalent VCA

Weten uw mensen wat ze weten moeten?
 
Hoewel het reguliere VCA diploma vele gecertificeerde personen kent, wil dat niet zeggen dat het altijd de beste oplossing is. VCA is vooral bekend in Nederland en België; in Europees of wereldwijd opzicht is de erkenning van het Nederlandse VCA diploma beperkt.
 
Ook is het de vraag of het VCA diploma uw mensen bekendmaakt met de risico’s van hun beroep. Immers: het gaat hier om een globale veiligheidstoets. Bepaalde onderwerpen die met het beroep van uw medewerker te maken hebben komen niet of nauwelijks aan bod; andere onderwerpen die er niets mee te maken hebben juist heel uitgebreid.

Provex meent dat het verband tussen beroep en veiligheidsrisico’s afgedekt moeten worden: daarmee voldoet u ook aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Die vereist immers van bedrijven dat zij kunnen aantonen dat hun medewerkers kennis hebben van relevante risico- en veiligheidszaken.

Met het equivalent VCA hebben uw medewerkers een certificaat dat aan de ene zijde qua kwaliteit en inhoud een equivalent is van het VCA diploma, aan de andere zijde meer gericht is op hun specifieke werkomstandigheden. En dat komt de veiligheid ten goede!

Controle certificaat
  
Indien u wenst te controleren of kandidaten via deze examenroute geslaagd zijn, handelt u als volgt:
stuur een mailtje met daarin van de persoon die u gecontroleerd wenst te hebben:
  • voorletters, tussenvoegsels en achternaam
  • geboortedatum
  • geboorteplaats
  • examennummer
U ontvangt dan binnen één werkdag een mail met daarop de informatie die Provex u geven kan.
 
Aanbod Persoonscertificeringen Veiligheid Provex
 
Provex biedt de volgende persoonscertificeringen aan:
  • Basic Safety – Basisveiligheid (equivalent to BeSaCC-SCC-SCT-VCA)
  • Safety for Supervisors – Veiligheid voor Leidinggevenden (equivalent to BeSaCC-SCC-SCT-VCA)
  • Safety on the job – Specifiek afgestemd op de risico- en veiligheidsaspecten van het bedrijf en de werknemer