Telecoach ©

Onder de naam Telecoach© biedt Provex een e-learning systeem, geheel gericht op veiligheid. Tien verschillende modulen kunnen afzonderlijk of in welke samenstelling dan ook gezamenlijk door een deelnemer worden doorgenomen.

De voordelen van e-learning zijn:

  • studeren onafhankelijk van tijd en plaats
  • beeld, tekst en geluid worden tegelijk aangeboden
  • studeren wordt leuk
  • studeren op eigen tempo
  • lage prijs

Stuur een mail naar Provex voor meer informatie en laat u uitnodigen om eens een kijkje te nemen in één van de modulen.