Basisveiligheid

Voor wie?
Opleiding en examen VCA Basisveiligheid zijn bestemd voor:
 • Medewerkers van bedrijven met een verhoogd bedrijfsrisico (zoals de chemische industrie).
 • Medewerkers van toeleveranciers of dienstverleners aan bedrijven met een verhoogd risico (zoals chauffeurs, installateurs, bouwvakkers, beveiligingsmensen, hoveniers, schoonmakers, etc.).
Eisen
Er is geen vooropleiding nodig. Wel zal het niveau van de cursist de doorlooptijd van de cursus beïnvloeden.

Onderwerpen
Per module wordt aandacht besteed aan specifieke gevaren en preventieve maatregelen.
De opleiding en het examen bevatten de volgende modules:

 • Veiligheid en risico
 • Arbeidsomstandigheden en wetgeving
 • Risico's en de werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Gereedschappen, machines en hijswerktuigen
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosies
 • Elektriciteit
 • Besloten ruimten
 • Werken op hoogte