Basic Safety - Basisveiligheid (equivalent to BeSaCC-SCC-SCT-VCA)

BASIC SAFETY - BASISVEILIGHEID (equivalent to BeSaCC-SCC-SCT-VCA)

Voor wie?

Opleiding en examen Basic Safety – Basisveiligheid (equivalent to BeSaCC-SCC-SCT-VCA) zijn bestemd voor:

  • Medewerkers van bedrijven met een verhoogd bedrijfsrisico.
  • Medewerkers van toeleveranciers of dienstverleners aan bedrijven met een verhoogd risico (zoals chauffeurs, installateurs, bouwvakkers, beveiligingsmensen, hoveniers, schoonmakers, etc.).