Examinator / Assessor MBO Senior

Het certificaat voor Examinator Assessor MBO heeft een geldigheid van 5 jaar. In die tijd hebben examinatoren op allerhande terreinen veel examens afgenomen en vaak veel ervaringen opgedaan. Na 3 jaar is er een onderhoudstraining gevolgd. De Groene Campus, PTC+ en Envision Training & Consultancy bieden trainingen aan. Provex certificeert deze. Daarmee zijn deze partijen de eerste in Nederland die een opleiding en certificering biedt die aansluit op het profiel: ‘de ervaren examinator’.
 
Praktijk
Examineren is zo simpel nog niet. Goed weten waarop gelet moet worden,  de handelingen van de kandidaat goed zien en begrijpen wat hij zegt en komen tot een verantwoord oordeel; dat dan ook nog eens perfect in een verslaglegging terecht moet komen: dat is het doel van de opleiding en certificering Examinator Assessor MBO Senior. Samen met Envision Training & Consultancy B.V. is een actieve praktijktraining ontwikkeld. Vooraf kunnen deelnemers via internet een praktijksituatie bekijken en een beoordeling afgeven. Envision creëert op grond van de binnengekomen gegevens maatwerk. Het voordeel is dat er een vliegende start gemaakt kan worden en iedereen direct aan de verdere uitbouw van zijn of haar interesses en mogelijkheden kan werken. In de training zijn het vaak de kandidaten van examens die de deelnemers zien. Veel examensituaties zijn opgenomen en vanuit verschillende technieken komt men tot een beoordeling volgens het SHL model. Daarmee wordt perfect aangesloten op de manier waarop binnen het MBO examinatoren beoordelen en tot een uitslag komen.

Scherpe doelen
‘Eenvoudig gezegd: Observeren, beoordelen en die gegevens goed verwerken’ zegt Cor van Erp van de Groene Campus. Tijdens het examen, nodig voor het nieuwe certificaat komen een drietal praktijksituaties naar voren. De deelnemers bekijken middels een filmpje een examensituatie, en geven daarop een beoordeling af conform de SHL beoordelingstechnieken. Het resultaat is een uitslag: is heeft de kandidaat aan de Proeve voldaan. Provex realiseert de examens en certificeert de kandidaten. De Ponti: ‘Daarmee is dit gezelschap (De Groene Campus, PTC+ en Provex) de eerste in Nederland die een vervolgopleiding voor examinatoren en assessoren aanbiedt. En dat op en uitdagend niveau en een zeer toegankelijke werkwijze.

Deelnemers
Een van de deelnemers zei aan het einde van de 2-daagse training: ‘Eindelijk heb ik eens een training meegemaakt waar ik echt wat aan heb, en die bovendien nog leuk en spannend was ook’. Haar collega: ‘Ik heb me geen minuut verveeld en veel opgestoken van de gesprekken met de trainer en met mijn collega’s’. Een 3e deelnemer: ‘Dacht dat ik goed thuis was in examineren. Ben blij geweest te zijn: mijn horizon is verbreed. Ik zie nu elementen bij de afname van examens die ik eerst nog niet zag!’
 

SHL

Een flink deel van de tijd wordt besteed aan het herkennen van SHL competenties. Via een aantal filmpjes van examensituaties wordt de deelnemer tijdens de training en de certificering geconfonteerd met de werkelijkheid. Hij/Zij moet observeren en komen tot een beoordeling. Samen met de trainer worden de do's & don'ts en de valkuilen helder in beeld gebracht.

Informatie:

Internet: www.assesorentraining.nl