Constructeur/ Toetsontwikkelaar Meet- en Beoordelingsinstrumenten

Doel
Meetinstrumenten zijn instrumenten waarmee de kennis, vaardigheden en/of houding van een kandidaat gemeten worden.
Beoordelingsinstrumenten zijn instrumenten waarmee de prestaties van een kandidaat door één of meerdere beoordelaars geobserveerd en opgetekend worden, met als oogmerk deze te waarderen.
Een opleidingsinstituut of exameninstelling dient er voor te zorgen dat zijn beoordelingsinstrumenten valide en betrouwbaar zijn en op een onafhankelijke wijze worden geconstrueerd. 
De Constructeur meet- en beoordelingsinstrumenten functioneert op een opleidingsinstituut of exameninstelling in opdracht van de examencommissie en/of vaststellingscommissie of onderneemt zelfstandig acties. Van de constructeur wordt verwacht dat hij in staat is goede meet- en beoordelingsinstrumenten te ontwikkelen, die bij intake, voortgang en afsluiting, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang kunnen worden ingezet.
De Constructeur meet- en beoordelingsinstrumenten heeft als taak:
het construeren van toetstechnisch goede meet- en beoordelingsinstrumenten, die tot een verantwoorde beoordelingsbeslissing ten aanzien van de betrokken personen leiden.
 
Doelgroep
De cursus Constructeur meet- en beoordelingsinstrumenten is bestemd voor personen die meet- en beoordelingsinstrumenten construeren. Het beoogde resultaat van de cursus/opleiding is dat de Constructeur meet- en beoordelingsinstrumenten voldoet aan de vakbekwaamheidseisen.