Woordenboek MBO

Veel woorden en definities behoren tot het jagerslatijn van MBO instellingen. Een woord of begrip heeft echter op de ene instelling lang niet altijd dezelfde inhoud als op de andere instelling. Daarnaast wemelt het van de afkortingen, die te pas en te onpas gebruikt worden.

Middels dit woordenboek, vrij te gebruiken met bronvermelding, probeert Provex een beeld te geven van het MBO-jagerslatijn.

Uw aanvullingen en opmerkingen worden zeer gewaardeerd: Provex ziet dit document als een dynamisch document en zal het frequent aanpassen.

U kunt dit document downloaden. Met een pdf-reader is het leesbaar.

PROVEX Woordenboek MBO