Examinatoren / Assessoren M.B.O.

Doel                                    
Van de Assessor / Examinator wordt verwacht dat hij bij de kandidaten een inschatting van hun competenties en vakbekwaamheid kan maken. Hij past daarbij de voor dat moment meest geschikte beoordelingsvormen en -instrumenten toe. Het objectieve oordeel van de Assessor is een waardering van de competenties van kandidaten in de context van hun (toekomstige) taak of functie. De Assessor / Examinator staat onafhankelijk t.o.v. de persoon waarover hij een oordeel moet uitspreken. Daarbij kent hij de geldende procedures en zijn rol daarin.
 
Doelgroep                        
De cursus Assessor is bestemd voor functionarissen van bedrijven en instellingen, die zich in de praktijk bezighouden met het beoordelen van competenties van personen in relatie tot een taak of functie. Het beoogde resultaat van de cursus is dat de Assessor aan de vakbekwaamheidseisen voldoet.