EVC Assessor / Examinator

De rol van de assessor en de begeleider zijn in een EVC-procedure gescheiden. De assessor speelt vooral een rol in de fase van het beoordelen; het waarderen van competenties. De begeleider (ook vaak portfoliobegeleider genoemd) speelt vooral een rol tijdens de eerste stappen van de EVC-procedure (voorlichting en begeleiding bij de fase van het herkennen van de competenties). Om belangenconflicten te vermijden, dienen de rollen van de begeleider en de assessor gescheiden te zijn. Er wordt aanbevolen met minimaal twee assessoren te werken in een EVC-procedure. Op deze wijze wordt de intersubjectiviteit bevorderd. De beoordeling is dan niet afhankelijk van de mening/de waardering van één persoon, maar van twee. Eén van de assessoren kan afkomstig zijn uit het desbetreffende werkveld en de andere assessor uit bijvoorbeeld de onderwijsinstelling die betrokken is bij de uitvoering van de EVC-procedure.