Praktijk / Bedrijf Assessoren / Examinatoren M.B.O.

PRAKTIJK / BEDRIJF ASSESSOREN / EXAMINATOREN MBO
 
Doel
Van de Praktijk / Bedrijf Assessor / Examinator wordt verwacht dat hij bij de kandidaten een inschatting van hun competenties en vakbekwaamheid kan maken; juist vanuit de positie van het bedrijfsleven. Hij past daarbij de voor dat moment meest geschikte beoordelingsvormen en beoordelingsinstrumenten toe. Het objectieve oordeel van de Assessor is een waardering van de competenties van kandidaten in de context van hun (toekomstige) taak of functie. Daarbij kent hij de geldende procedures en zijn rol daarin. De Praktijk / Bedrijf Assessor / Examinator werkt samen met de Examinator / Assessor vanuit de MBO opleiding.
 
Doelgroep
De cursus Assessor is bestemd voor functionarissen van bedrijven en instellingen, die zich in de praktijk bezighouden met de begeleiding en de beoordeling van deelnemers en hun competenties in relatie tot een taak of functie. Het beoogde resultaat van de cursus is dat de Praktijk / Bedrijf Assessor / Examinator een rol kan vervullen.