Vaststeller meet- en beoordelingsinstrumenten

Doel
Meetinstrumenten zijn instrumenten waarmee de kennis, vaardigheden en/of houding van een kandidaat gemeten worden.
Beoordelingsinstrumenten zijn instrumenten waarmee de prestaties van een kandidaat door één of meerdere beoordelaars geobserveerd en opgetekend worden, met als oogmerk deze te waarderen.
Een opleidingsinstituut of exameninstelling dient er voor te zorgen dat zijn/haar examens valide en betrouwbaar zijn en op een onafhankelijke wijze worden vastgesteld. De Vaststeller meet- en beoordelingsinstrumenten functioneert op een opleidingsinstituut of exameninstelling als lid van de examencommissie en/of vaststellingscommissie.
Van de Vaststeller wordt verwacht dat hij een objectief, deskundig en betrouwbaar oordeel kan geven over de kwaliteit van de meet- en beoordelingsinstrumenten. Het gaat hier om meet- en beoordelingsinstrumenten die worden ingezet bij intake, voortgang en afsluiting van een opleidingsinstituut zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang. 
 
Doelgroep
De cursus Vaststeller meet- en beoordelingsinstrumenten is bestemd voor personen van een opleidingsinstituut of exameninstelling, die meet- en beoordelingsinstrumenten vaststellen. Het beoogde resultaat van de cursus/opleiding is dat de Vaststeller meet- en beoordelingsinstrumenten voldoet aan de vakbekwaamheidseisen.
 
 
Informatie
 

Deze opleiding en certificering kan gecombineerd worden met de opleiding en certificering Constructeurs / Toetsontwikkelaars meet- en beoordelingsinstrumenten.