Praktijk / Bedrijf Assessoren / Examinatoren M.B.O. - Opleiding

Inhoud opleiding
 
In de training van de bedrijfsassessor staat de ontwikkeling van een aantal individuele competenties van de bedrijfsassessor centraal. De bedrijfsassessor functioneert tijdens de oefenexamen als gecommitteerde naast de assessor. Deze training is sterk gericht op de toetsing bezien vanuit het bedrijfsgericht handelen. In de training is gekozen voor een integrale vormgeving waarbij de één of tweedaagse training direct wordt afgesloten met een toets via Provex. Hiermee wordt in een kortdurend traject ingezet op efficiëntie (kort en ‘boter bij de vis’), effectiviteit (krachtige feedback en duidelijk referentiekader) en een overzichtelijke investering voor de bedrijfsassessor naast haar of zijn eigen bedrijfstaak.
Centraal in de training staan zes competenties voor de examinator, gebaseerd op het competentieprofiel van de examinator en geselecteerd n.a.v. uitvoerig vooronderzoek in 2005.

Het betreft de volgende zes competenties:

  1. Inlevingsvermogen, sociale sensitiviteit;
  2. Vakkundig observeren;
  3. (be-)Oordelen;
  4. Kritische en onafhankelijke houding;
  5. Communicatief afstemmen, zuiver verwoorden en verantwoorden;
  6. Systematisch en proceduregericht kunnen werken.
Gezien de ‘direct betrokken’ positie van de bedrijfsassessor ligt de nadruk in de training op de competenties communicatie, oordeelsvorming en kritische onafhankelijkheid. De aansluiting bij het bedrijfsreferentiekader van de deelnemer is erg belangrijk. Om de training binnen de korte gegeven tijd te laten renderen wordt veel gebruik gemaakt van visuele overdracht, oefensituaties, en wordt veelvuldig ruimte geboden om concreet feedback te krijgen op het eigen functioneren.
Meer informatie over de training: www.groeien.org
 
Tijdsduur
 
Niveau deelnemers  MBO/HBO: 1 dag
Niveau deelnemers LBO/MBO: 2 dagen
 
Kosten                                               
 
Op aanvraag
 
Inlichtingen